Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Formları
07 Kasım 2019

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

 1. Üst yazı

 2. Uzmanlık tescil kontrol formu

 3. Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar) alındı makbuzu

 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 5. TUS/YDUS/DUS yerleştirme sonuç belgesi

 6. Uzmanlık eğitimini bitirme sınav tutanakları (orijinal hali)

 7. Tez savunma mazbatası

 8. Süre uzatılması var ise uzatma ile ilgili evrak (uzatma var ise)

 9. Rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösterir belgeleri

 10. Program yöneticisi kanaat formu (6 aylık gizli kanaat formu)(Kapalı Zarf)

 11. 2 adet vesikalık fotoğraf

 12. Uzmanlık aldığı kurum (mazeretli veya mazeretsiz geçiş ile) değişmiş ise bununla ilgili resmi evrak 

 13. 2 Adet Cd. (YÖK Ulusal Tez Bankasına Yüklenecek)

 14. Tez Veri Giriş Formu (Uzmanlık Öğrencisine Ait Islak İmza Olacak) (YÖK’e SBÜ Tarafından Gönderilecek)

HASTANEDE KALACAK

Tez Kitapçığı (Kütüphaneye Arşiv İçin Verilecek)

1Adet Cd.