İş ve Meslek Hastalıkları
14 Ocak 2020

İç Hastalıkları,Göğüs Hastalıkları veya Halk Sağlığı üzerine 3 yıl eğitim alıp özelleşilen bir yandaldır. Bu branşa meslek hastalığı ön tanısı konulan hastalar yönlendirilerek ayırıcı tanı,ileri tetkikler yapılır.Meslek hastalığı tanısı kesinleşen hastalara,meslek hastalığı raporu düzenlenerek SGK'ya bildirilir. SGK bilidirimi zorunludur.