Değerlerimiz
06 Temmuz 2023

DEĞERLERİMİZ

Hasta Odaklılık:Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlandığı hizmet üretmek.

Hasta Güvenliği:Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeli, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetlerinin ön planda olduğu hizmet üretmek.

Hakkaniyet:Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarını göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alındığı hizmet üretmek.

Zamanlılık:Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içinde sunmak.

Süreklilik:Tıbbi hizmetlerin disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlandığı hizmet sunmak.

Etkili İletişim:Kururumuzdan hizmet alanların deneyimlerine önem vererek çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamında hizmet üretmek.

Sorumluluk:Görev bilinci içinde, sorumluluklarımızın farkında hizmet üretmek.  Tıbbi etik ve insani değerler doğrultusunda hizmet üretmek.