"Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi
20 Aralık 2021

Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası metninde ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ruh sağlığı kalitesinin arttırılması, ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması, damgalamaya karşı hasta haklarının savunulması, ruh sağlığı alanında eğitim araştırma ve insan gücünün arttırılması gibi konulara yer verilmiştir.  
Toplum temelli ruh sağlığı anlayışı; hastaların işlevselliklerindeki azalmanın önüne geçilmesi, takip ve tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla; hastanın evinde, mahallesinde veya iş yerinde temel yaşam ihtiyaçlarını karşılaması, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi ve gerekli destek sistemlerini devreye sokmayı hedefler. Bu doğrultuda daha önce 1. modül TRSM eğitimi alan personele, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen "Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi" kapsamında toplum ruh sağlığı merkezi personeline yönelik toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren 2. modül eğitim programı iş başı eğitim şeklinde 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Derince Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde ilimizde bulunan diğer toplum ruh sağlığı merkezlerinin de katılımıyla  gerçekleştirildi.

IMG_8921.JPG