Sosyal Hizmetler Birimi
07 Nisan 2023

SOSYAL HİZMET BİRİMİNE NASIL BAŞVURULUR?

Psiko-sosyal desteğe  ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalar konsültasyon formu ile 
birime yönlendirilir veya hastanın kendisi birime başvuruda bulunabilir.

SOSYAL HİZMET NEDİR?

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi, 
manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal 
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının 
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, 
sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile 
ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının 
zamanında çözümlenmesi ve sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal 
hizmet  uygulamasıdır.


TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI KİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR?

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal  ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarla 
ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamlamış 
sosyal çalışmacı tarafından yürütülür.


SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLECEK DURUMLAR:

·Kimsesiz, terk, bakıma muhtaç hastalar

·İhmale ve istismara uğrayan çocuk hastalar

·Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

·Aile içi şiddet mağduru hastalar

·Yaşlı, dul, yetim hastalar

·Engelli hastalar

·Alkol, madde bağımlısı hastalar

·Kronik hastalar

·
Sosyal güvencesi olmayan  hastalar   

·Yoksul hastalar

·İl dışından gelen hastalar

·İnsan ticareti mağduru hastalar

·Yabancı uyruklu olup  tedaviden yararlanamayan hastalar

·Mülteci ve sığınmacı hastalar